Jump to content


 
 
Upcoming Releases (View All)
   
   
 
Hello!Online Poll
AKB Who is the best Kenkyuusei?
  Kitagawa Ryoha
      12.1%
  Kojima Mako
      23.8%
  Tomonaga Mio
      15.9%
  Sasaki Rikako
      22.7%
  Okada Nana
      22.6%
  Morita Ayaka
      3%
 
 Submitted by: Alienpyon
         
Total Votes: 2661    Comments: (29)
 
   
User Comments
     
 
 
     
     Return  
     
  << | 1| >>
<< Previous      Next >>
 
     
Next Release: 26 October 2014