Jump to content


msmairtan

Member Since 07 May 2010
Offline Last Active Oct 16 2019 05:20 AM

Blog Entries

Tracee & Idols > May Rankingu!

Posted 27 May 2014

1. Sugaya Risako ♥ ♛(-)
2. Michishige Sayumi (-)
3. Sayashi Riho (-)
4. Miyamoto Karin (-)
5. Miyazaki Yuka (+7)
6. Nakanishi Kana (-1)
7. Iikubo Haruna (-)
8. Uemura Akari (+1)
9. Wada Ayaka (-3)
10. Tsugunaga Momoko (-)
-
11. Suzuki Airi (+2)
12. Nakajima Saki (+2)
13. Ishida Ayumi (-5)
14. Tokunaga...


Tracee & Idols > Tokisora COVER!

Posted 15 April 2014

Ugugugu I haven't sang in a while but I just HAD to sing this song after hearing that intstrumental

https://www.youtube.com/watch?v=gSvVLXaKVTQ

Less music / more harmony version:


Tracee & Idols > March Rankingu!

Posted 07 March 2014

1. Sugaya Risako ♥ ♛(-)
2. Michishige Sayumi (-)
3. Sayashi Riho (-)
4. Miyamoto Karin (-)
5. Nakanishi Kana (-)
6. Wada Ayaka (-)
7. Uemura Akari (+2)
8. Iikubo Haruna (-1)
9. Tsugunaga Momoko (+1)
10. Ishida Ayumi (-2)
-
11. Kanazawa Tomoko (-)
12. Miyazaki Yuka (-)
13. Suzuki Airi (-)
14. Tokunag...


Tracee & Idols > February Rankingu!

Posted 19 February 2014

1. Sugaya Risako ♥ ♛(-)
2. Michishige Sayumi (-)
3. Sayashi Riho (-)
4. Miyamoto Karin (+1)
5. Nakanishi Kana (-1)
6. Wada Ayaka (+11) ?!?!
7. Iikubo Haruna (+1)
8. Ishida Ayumi (+3)
9. Uemura Akari (-3)
10. Tsugunaga Momoko (-)
-
11. Kanazawa Tomoko (-4)
12. Miyazaki Yuka (+2)
13. Suzuki Airi (-1)
14. N...


Tracee & Idols > January Rankingu

Posted 04 January 2014

1. Sugaya Risako ♥ ♛(-)
2. Michishige Sayumi (-)
3. Sayashi Riho (-)
4. Nakanishi Kana (-)
5. Miyamoto Karin (-)
6. Uemura Akari (-)
7. Kanazawa Tomoko (-)
8. Iikubo Haruna (-)
9. Suzuki Kanon (+6)
10. Tsugunaga Momoko (+1)
-
11. Ishida Ayumi (-2)
12. Suzuki Airi (-)
13. Nakajima Saki (-)
14. Miyazak...